19 - 22 maj Svenska Mässan Göteborg
Tillbaka till startsidan
Dela
Facebook Twitter

Material att ladda ned

 

 • file icon
  Så arbetar en IF Metallkongress PDF (3,41Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Verksamhetsberättelse 2016 PDF (3,96Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Verksamhetsberättelse 2015 PDF (2,91Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Verksamhetsberättelse 2014 PDF (2,56Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Beslutshandlingar 2017 PDF (5,99Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Valberedningens förslag PDF (5,14Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Handbok 2017 PDF (0,45Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Handlingslinjer 2017 PDF (1,53Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Protokoll kongress 2017 PDF (7,74Mb)
  Ladda ned
 • file icon
  Vi är IF Metall - Framtidens industriarbetare PDF (13,54Mb)
  Ladda ned

 

Protokoll

Här finns protokollet uppdelat per dagordningspunkt.

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning

Dagordningens punkt 1 - Kongressens öppning
Dagordningens punkt 1

Dagordningens punkt 2 - Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
Dagordningens punkt 2

Dagordningens punkt 3 - Upprop
Dagordningens punkt 3

Dagordningens punkt 4 - Beslut om dagordning
Dagordningens punkt 4

Dagordningens punkt 5 - Beslut om arbetsordning
Dagordningens punkt 5

Dagordningens punkt 6 - Val av kongressens funktionärer
Dagordningens punkt 6

Dagordningens punkt 7 - Behandling av verksamhet
Dagordningens punkt 7

Dagordningens punkt 8 - Beslut om arvode till förbundsstyrelse, revisorer och kongressombud
Dagordningens punkt 8

Dagordningens punkt 9 - Beslut om valordning för val av förbundsstyrelse, revisorer och lönekommitté
Dagordningens punkt 9

Dagordningens punkt 10 - Val av förbundsstyrelse, revisorer och lönekommitté
Dagordningens punkt 10

Dagordningens punkt 11 - Val av ersättare för förbundsstyrelse, revisorer och lönekommitté
Dagordningens punkt 11

Dagordningens punkt 12 - Beslut om valordning för val av valberedning
Dagordningens punkt 12

Dagordningens punkt 13 - Nominering till valberedning
Dagordningens punkt 13

Dagordningens punkt 14 - Val av valberedning
Dagordningens punkt 14

Dagordningens punkt 15 - Nominering av ersättare för ledamöter i valberedningen
Dagordningens punkt 15

Dagordningens punkt 16 - Val av ersättare för ledamöter i valberedningen
Dagordningens punkt 16

Dagordningens punkt 17 - Vår arbetsplats
Dagordningens punkt 17

Dagordningens punkt 18 - Vår organisation
Dagordningens punkt 18

Dagordningens punkt 19 - Vårt samhälle
Dagordningens punkt 19

Dagordningens punkt 20 - Program för framtiden industriarbete
Dagordningens punkt 20

Dagordningens punkt 21 - Handlingslinjer
Dagordningens punkt 21

Dagordningens punkt 22 - Uttalanden
Dagordningens punkt 22

Dagordningens punkt 23 - Firmateckning
Dagordningens punkt 23

Dagordningens punkt 24 - Beslut om stadgarnas ikraftträdande
Dagordningens punkt 24

Dagordningens punkt 25 - Andra frågor
Dagordningens punkt 25

Dagordningens punkt 26 - Kongressens avslutning
Dagordningens punkt 26

Tal av kongressens gäster
Tal av Marie Nilsson
Tal av Karl-Petter Thorwaldsson
Tal av Valter Sanches
Tal av Nazma Akter
Tal av Ann-Sofie Hermansson
Tal av Stefan Löfven
Tal av Mikael Damberg
 

Kongresshandlingar

Nedan finns en uppdelad dagordning med bilagor.  

Innehållsförteckning och förord

Innehållsförteckning
Förord  

Do 4 Kongressens dagordning

Dagordning 

Do 5 Kongressens arbetsordning

Arbetsordning 

Do 7 Behandling av verksamhet

Granskningskommitténs rapport 

Do 9 Valordning

Valordning, valberedningens rapport  

Do 10 Val

Val 

Do 11 Val av ersättare

Val av ersättare 

Do 17 Vår arbetsplats

Inledning

A1-A5 Avtalsrörelse

A6-A22 Lönebestämmelser

A23-A56 Inhyrning och anställningstrygghet

A57-A87 Arbetstidsförkortning

A88-A106 Övriga arbetstidsfrågor

A107-A109 Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal

A110-A112 Övriga avtalsfrågor

A113-A124 Hållbart arbete

A125-A139 Arbetsmiljöfrågor

A140-A190 Avtalsförsäkringar

 

Do 18 Vår organisation inklusive stadgar och ekonomifrågor

Inledning

Stadgeändringar FS förslag

Stadgeändringar tabell

B1-B6 Medlemskapets värde

B7-B23 Fackliga studier, samt C72 2a o 3e att-satsen

B24-B30 Fackligt-politiskt arbete

B31-B60 Information och opinionsbildning

B61-B82 Stadgefrågor

B83-B114 Övriga organisationsfrågor

B115-B134 Medlemsavgift och medlemsförsäkringar

Ekonomikommitténs rapport

B135-B148 Andra ekonomi- och avgiftsfrågor

 

Do 19 Vårt samhälle

Inledning

C1-C26 Övergripande samhällsfrågor

C27-C33 Industrin och jobben, industripolitik

C34-C69 Social trygghet

C70-C95 Kompetensförsörjning, omställning och a-kassa

 

Do 20 Program för framtidens industriarbete

Förslag till program för framtidens industriarbete 

Do 21 Handlingslinjer

Förslag till handlingslinjer

 

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Publicerad 2017-12-14